Wednesday, 9 January 2013

Een vreemd crematorium

De stad Edinburgh in Schotland heeft een onderzoek gelast naar de praktijk van een crematorium waarbij gestorven babies weliswaar gecremeerd, maar waarvan daarna geen urn aan de ouders werd gegeven. De resten werden door het centrum in kartonnen doosjes gedaan en begraven in de tuin. Aan de ouders werd dan naderhand gemeld dat er niet genoeg resten waren voor een urn.
Het gaat om het Mortonhall Crematorium en de praktijken werden gebezigd vanaf de start van het crematorium in 1976 tot in mei 2011.

                                          Mortonhall Crematorium

Accountants van Price Waterhouse Coopers zullen de duizenden dossiers van het crematorium napluizen op gevallen van babies waarbij dit gespeeld moet hebben. De verwachting is dat er honderden gedupeerde families zullen zijn.
Men heeft geen idee waarom de staf van het crematorium zo gehandeld heeft. Alle medewerkers die betrokken zouden kunnen zijn geweest, zijn inmiddels met pensioen.

                                                    Lesley Hinds

De wethouder belast met milieuzaken, Lesley Hinds, gaat woensdag 9 januari 2012 een gesprek aan met de ontdekker van dit alles: Dorothy Mailand van liefdadigheidsorganisatie Sands Lothians. In 2004 heeft zij haar gestorven baby Kaelen aan het crematorium toevertrouwd. Sands Lothian doet aan nazorg voor ouders die hun baby verloren en werkt aan een boek over dit onderwerp. Tijdens gesprekken met deze mensen dook steeds weer op dat ze niets van hun babies hadden om bij te rouwen.

De wethouder zei dat het aantal dossiers zo'n 100.000 bedroeg. Eerste zorg is volgens haar om te begrijpen waarom dit alles plaatsvond en de zorg voor de gedupeerde families. Daarna moet er gekeken worden of de babies een meer definitieve bijzetting moeten krijgen, omdat ze nu op niet gemarkeerde plekken liggen.
Er wordt ook gedacht aan het plaatsen van een gedenkteken.

                                         Dorothy Maitland

De nieuwe directeur van het crematorium wijt de wijze van handelen van de oude staf aan luiheid of een foute instelling.
====================================================

No comments:

Post a Comment