Tuesday, 8 November 2016

Waarom heet een kater in het Engels een "hangover"?


Misschien heb je je wel eens afgevraagd waarom een kater in het Engels een hangover wordt genoemd?

Voor de reden moeten we een beetje terug in de tijd. In de 19e en ook nog in het begin van de 20e eeuw was een deel van de Engelse bevolking erg arm. Zo'n 30% van de mensen leefde in pure armoe en daarvan had een derde zelfs geen dak boven het hoofd. Er zat in zo'n geval niet veel anders op dan buiten te slapen, iets wat zelfs in onze moderne tijd eigenlijk nog te veel voorkomt.

Als het koud en guur was, of zelfs vroor, was er een mogelijkheid voor de arme sloebers om toch binnen te slapen. Voor een paar pennies kon je terecht in een "doss house". Aldaar had je twee mogelijkheden om te slapen.
Voor 4 pennies kon je in een soort doodskist slapen; niet erg gerieflijk. Het was niet meer dan een kist met wat lakens of een strooien matras op de bodem.


Voor velen was 4 pennies een bedrag wat ze onmogelijk konden betalen. Het alternatief kostte maar 2 pennies: de "hangover rope". Het was niet meer dan een touw waar je half over heen hing en zo moest slapen, maar men was in ieder geval binnen.


Een van de sociale problemen in deze tijd was alcoholisme. Je kan je indenken dat nogal wat mensen na een werkdag van 10 tot zelfs 18 uur vergetelheid zochten in de drank. Even weg uit de miserie. Soms ging het hele dagloon of weekloon er aan. Dit waren meestal mensen die gewoon een gezin hadden en een plek, waar ze woonden. Vaak niet meer dan een kamer, waarin alles moest gebeuren en waar men leefde en sliep.

Als zo'n zatlap dan thuis geraakte, hadden de vrouwen vaak geen trek om zo'n vent binnen te laten. Je kan je indenken dat ze er niet erg fris uitzagen en riekten. In andere gevallen lukte het niet eens om thuis te komen.

Ook dan bracht de "doss house" uitkomst. Er werd contant betaald om over het touw te hangen, de dronkeman was zich er toch niet bewust van waar hij werd neergezet. Als betalen niet lukte, werden de twee pennies "op de lat" geschreven; ouderwets krediet.

De volgende dag zagen dit soort mensen er niet bepaald florissant uit. Je kan je dan voorstellen, dat er gevraagd wordt: "Wat zie jij er uit! Wat is er met je gebeurd?"
Antwoord: "I had a hangover."

Het spraakgebruik heeft de betekenis van het woord "hangover" een beetje veranderd, maar de herkomst is nog steeds duidelijk.
======================================