Monday, 18 March 2013

Een begrafenis na 800 jaar

In 2004 zijn bij bouw-werkzaamheden aan het Chapelfield Winkelcentrum in een voormalige waterput de lichamen aangetroffen van 17 mensen, inclusief 11 kinderen.
Er is research gepleegd en het staat inmiddels bijna onomstotelijk vast dat het hier gaat om mensen van Joodse origine die het slachtoffer zijn geworden van een progrom in de 13e eeuw. In eerste instantie werd gedacht dat het hier ging om slachtoffers van de pest-epidemie.

                                          Chapelfield

Er wordt nog nader onderzoek gepleegd, onder andere naar het verkregen DNA.
Maar er is voldoende duidelijkheid dat de Joodse gemeenschap van Norwich besloten heeft om de 17 slachtoffers een joodse begrafenis te geven op de Joodse begraafplaats van Earlham.
En dan zullen dus de gebruikelijke joodse rituelen in acht worden genomen, zodat ze na acht eeuwen eindelijk een respectvolle begrafenis zullen krijgen.

                                                            Dr.John Davies

Volgens Clive Roffe van de Joodse Raad bestaan er geen genetische testen die 100% zekerheid geven over de afkomst van de 17, maar is er besloten dat er geen beletselen zijn om de begrafenis uit te voeren.
Het DNA-onderzoek in Duitsland wordt voortgezet.
Verder is uitgesloten dat de 17 door een natuurlijke oorzaak zijn gestorven.
Volgens deskundige Dr.John Davies moet het hier wel om een zeer tragische gebeurtenis gaan waarover we verder alleen maar kunnen gissen.

                           Rabbi Alex Bennett tijdens de begrafenis (19 maart 2013)
================================================