Saturday, 25 February 2012

Zijn Leer-werkplekken in de UK een vorm van slavernij?

De Nederlandse minister-president Rutte is een groot bewonderaar van David Cameron, de Britse premier.
Cameron weet van aanpakken en Rutte zou met wat meer politieke armslag zijn stijl van regeren graag overnemen.
Een groot probleem dat aangepakt moet worden, is de werkloosheid. Volgens Cameron en zijn minister voor Werkgelegenheid Chris Grayling is die veel te hoog in de UK. Momenteel zijn er 2,6 miljoen mensen werkloos en wat zou het mooi zijn om die weer aan het werk te krijgen. Voor het gemak laten we even buiten beschouwing dat er slechts 450.000 vacatures zijn.

                                                       Chris Grayling

Volgens Grayling is de moeilijkheid om de werklozen aan het werk te krijgen dat ze geen werkervaring hebben. Als je al niet weet dat je op tijd moet verschijnen op je werk dan wordt het moeilijk.
De oplossing: leer-werkplekken waar mensen werkervaring en arbeidsethiek opdoen. En dit kan je natuurlijk niet alleen maar richten op jongeren die nog nooit gewerkt hebben. (Leeftijdsdiscriminatie is verboden.)

Er is een zeer complex systeem opgezet bestaande op 5 programma's.
- Een van de programma's vereist vrijwillige deelneming, waarbij na de stage een gegarandeerde sollicitatie-procedure aan de kandidaat wordt geboden. (Sector Based Work Academies);
- De andere vier programma's tonen een verplicht karakter. Bij weigering wordt de uitkering van de betrokkene gestopt of gekort. Het traject duurt 4 weken tot 6 maanden. En ook al heb je eerder gedurende 8 jaar of langer al een baan gehad, het speelt geen rol.

                                         Supermarkt-keten Tesco

Er zijn een groot aantal bedrijven aangezocht om voor leer-werkplekken te zorgen. In de praktijk blijkt het te gaan om vakkenvullen, schoonmaken en supermarktketen Tesco dacht op deze manier gratis nachtwakers te kunnen krijgen. De bedrijven hoeven aan betrokkenen slechts onkostenvergoedingen te betalen. Zeer goedkope werkkrachten dus.

                                          A4e                                  

Er is grote ophef over deze regeling ontstaan. Het bleek dat de tewerkgestelden door bedrijven en instellingen ook gebruikt worden als schoonmakers van particuliere huizen en kantoren. Zo kan je aardig besparen op de kosten. Sommige managers streken de winst zelf op. Charitas-instelling A4e sjoemelde zo erg dat er 4 personen van het management zijn gearresteerd en directrice Emma Harrison stapte gedwongen op.

                                         Emma Harrison

Misschien dat het originele idee op zich niet eens zo fout is, maar er lijkt mij niets van te deugen.
Grote bedrijven als Burger King, Tesco, Poundland, Sainsbury dachten er ook zo over en hebben zich uit het project teruggetrokken.

Wat mij tegenstaat is dat normale banen worden vervuld door niet-betaalde krachten. Dit leidt tot nog meer werkloosheid. Want waarom zou je iemand inhuren als het werk gratis gedaan kan worden?
Verder leidt dit tot oneerlijke concurrentie. De grote bedrijven die met gratis krachten werken kunnen goedkoper hun producten leveren aan de consument. Mijn verwachting is dat een aantal buurt-supers hier de dupe van gaat worden. De eigenaars en hun personeel zullen ook de arbeidsmarkt opgaan.

Tenslotte kijk ik nog even naar de groep mensen waar het hier om gaat. Niet alleen (langdurig) werklozen, maar ook mensen die voorheen een invaliditeitsuitkering genoten. De herkeuring die ATOS (zeg maar de Britse UWV) heeft laten plaatsvinden, heeft ertoe geleid dat de groep werkzoekenden groter is geworden. ATOS vindt mensen met een (lichte) handicap wegens chronische ziekten nog prima in staat om te werken; zelfs kankerpatienten met een te verwachten resterende levensduur van meer dan 6 maanden zijn nu in de groep werkzoekenden beland.

                                               Cait Reilly voor een vestiging van Poundland

Inmiddels is er een jongere tewerkgestelde, Cait Reilly, een proces begonnen tegen de overheid. Volgens haar is de hele regeling niet grondwettelijk. Zij heeft een aantal weken gedwongen in Poundland gewerkt, terwijl ze eigenlijk al in een ander traject zat. Ze heeft een opleiding genoten die haar in staat stelt om in musea te werken.
Ik ben benieuwd wat de rechter zegt!
En ik hoop dat het Britse voorbeeld niet wordt gevolgd in Nederland.

Vandaag, 29 februari 2012, werd in de UK bekend gemaakt dat de regels veranderd worden.
Het geheel krijgt een wat meer vrijwillig karakter. Als de stage wordt afgebroken kan dit alleen nog maar gevolgen hebben voor de uitkering als de politie erbij te pas is gekomen. Zoals bij geweldpleging of diefstal.
Er moet dan echt sprake zijn geweest van aangifte bij de politie.

Hopelijk heeft Rutte deze aanpassing ook meegekregen!

12 februari 2013
Cait Reilly heeft haar proces gewonnen.
Een enorme streep door de rekening voor Cameron.
De rechter laat de regering niet eens de mogelijkheid voor een beroep en is veroordeeld tot het betalen van alle kosten van Cait voor dit proces.
Maar de organisatie verantwoordelijk voor uitvoering van de regeling heeft al aangekondigd naar The Supreme Court (soort Hoge Raad) te stappen.
Claims van werkers die alsnog betaald willen worden voor hun werk zullen tot aan het bittere eind bestreden worden.
Over slechte verliezers gesproken!
http://www.guardian.co.uk/society/2013/feb/12/poundland-ruling-government-work-schemes

====================================================

No comments:

Post a Comment