Wednesday, 4 May 2011

House of Lords (Hogerhuis)

De laatste tijd wordt meer en meer gesproken over afschaffing van de Eerste Kamer. Deze zou ouderwets zijn, niet echt democratisch gekozen en zou alleen maar een deel van het werk van de Tweede Kamer over doen.
In dezelfde periode viel mij een artikel op in de Volkskrant van 21 april 2011 over the House of Lords door Gert-Jan van Teeffelen. Hoofdmoot van het artikel was de verwachting dat David Cameron, de premier, een grrot aantal mensen uit het (politieke) leven in de adelstand zou laten verheffen om de heersende meerderheid van Labour te vervangen door een meerderheid van de Tories.
Mijn interesse was gewekt, het klinkt allemaal weinig democratisch in de oren. En dat voor de oudste democratie in de wereld.
Ik ben dus maar eens gaan vergelijken.

Allereerst onze Eerste Kamer
Ze stamt van 24 augustus 1815 toen België officieel aan de Nederlanden werd toegevoegd. Doel was de vestiging van een sterke staat om een eventuele nieuwe aanval vanuit Frankrijk (Napoleon) het hoofd te kunnen bieden.Dit maakte een nieuwe grondwet noodzakelijk. Het parlement van 55 leden werd toen gesplitst in een Eerste en een Tweede Kamer. Dit om de Belgen om te krijgen voor goedkeuring van de nieuwe staat.Tot 1956 bestond onze Senaat uit 50 leden, daarna zoals bekend mag zijn uit 75.
Tot 1948 benoemde de Koning de leden voor het leven, daarna ontstond het huidige stelsel: eens in de 4 jaar kiezen de leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer.
De leden komen eens per week, op dinsdag, bijeen.
Er worden wetsvoorstellen, die aangenomen zijn door de Tweede Kamer getoetst. Het is dan aan de Eerste Kamer om het voorstel te accepteren of te weigeren. En het is mogelijk om de betrokken minister te verzoeken een aanvulling te doen (novelle).

House Of Lords
Dit is een veel ingewikkelder verhaal.
De allereerste bijeenkomst die iets weg had van een parlement was al in 1295.
Maar vanaf de 14e eeuw wordt er geregeld vergaderd door The House of Lords. Eerst voor Engeland en vanaf 1706 voor Groot-Brittannië.
De leden hebben zitting op basis van hun erfelijke adellijke titel, benoeming door de Vorst of vanwege een zware positie binnen de Anglicaanse kerk.
De laatste groep bestaat momenteel uit 26 hogere bisschoppen van die kerk, de zogenaamde Lords Spiritual.
De Lords Temporal worden benoemd door de Vorst op voordracht van de regering.In de oude tijd hadden alle Lords Temporal zitting vanwege hun erfelijke titel. Hier is in 2011 een eind aan gekomen. De leden die vanwege hun erfelijke titel zitting hadden, mogen nu 90 van hen kiezen in het Hogerhuis. Momenteel hebben nog 2 van deze mensen een hoge functie binnen het Huis. Zij worden niet in de telling meegenomen.
De meeste leden zijn tegenwoordig Life Peers. Dit zijn mensen die door de Vorst in de adelstand zijn verheven op voordracht van de regering. Dit kunnen mensen uit de politiek zijn, maar ook mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in het maatschappelijk leven. Deze mensen zijn benoemd voor het leven.

Er is geen maximum aan het aantal leden. Het zijn er nu 830, waarvan er 38 nooit aanwezig zijn. Ze zijn met permissie (tijdelijk) afwezig. Leden dienen ouder dan 21 jaar te zijn en vanaf 1958 mogen ook vrouwen zitting hebben.
Heel soms levert the House of Lords een minister, zo'n afgevaardigde laat zich verkiezen in the House of Commons en vertrekt.
De macht is maar zeer beperkt; wetsvoorstellen worden nog eens getoetst, meestal in commissies.
Er mag 60 dagen over gedaan worden en behandeling mag ook maar beperkt worden aangehouden.
Het Hogerhuis heeft niets te vertellen over wetsvoorstellen die over financiën gaan.

Tot 2009 had het Hogerhuis nog een functie die overeen komt met die van onze Hoge Raad: hoogste beroepsmogelijkheid in de rechtspraak. Ook in de UK is er daarna een Supreme Court, net als bij ons.

Verder is opvallend dat voor een stemming maar slechts 3 leden aanwezig hoeven te zijn. Voor wetsvoorstellen is dat 30. Je vraagt je af wat de rest aan het doen is!

Een overzicht van politieke richtingen laat zien dat Labour de grootste groep vormt, dan volgen de Tories en dan onafhankelijken. Deze zijn met twee maal zoveel aanwezig als de Liberaal Democraten.
David Cameron zou het aantal Tories even zo groot willen maken als het aantal Labour-leden.

Inmiddels wordt heel voorzichtig geopperd dat het ook in de UK anders kan. Er wordt door Labour gesteld dat een Senaat met 300 gekozen leden prima zou kunnen werken.

Ik ben benieuwd!
==============================================================

No comments:

Post a Comment